Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής (σε αναστολή καθηκόντων)

Τομέας: Δικαίου

Γνωστικό Αντικείμενο: Δημοσιονομικό Δίκαιο

Γραφείο: 

Τηλέφωνο: +352 4398 45258

E-mail: nikolaos.milionis@eca.europa.eu

Ώρες Ακρόασης: Κατόπιν Συνεννόησης

Ο Νικόλαος Μηλιώνης είναι Επίκουρος Καθηγητής Δημοσιονομικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και από το 2014 Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συμμετέχει στο Ι Τμήμα «Βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων», στο οποίο διετέλεσε πρόεδρος από το 2018 έως το 2020. Διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνών του Συνεδρίου. Δίδαξε Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο και Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (1998-2012), καθώς και Δημοσιονομικό Δίκαιο στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ (2007-2010).

Έχει δημοσιεύσει το «Ελεγκτικό Συνέδριο: Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις» (Νομική Βιβλιοθήκη, α΄ έκδ. 2012, β΄ έκδ. 2020), «Στοιχεία Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Δικαίου» (Α. Σάκκουλας, 2008), «Ο θεσμικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Α. Σάκκουλας, α΄ έκδ. 2002, β΄ έκδ. 2006) και «Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α. Σάκκουλας, 1999), «Λογοδοσία στην ΕΕ, η δημοσιονομική διάσταση» (υπό έκδοση).

Πρόσφατα άρθρα του είναι η «Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και εθνικές πολιτικές: από τη δημοσιονομική ‘‘αυτοπειθαρχία’’ στην ενίσχυση της εποπτείας (Τόμος προς τιμήν Βασιλείου Σκουρή, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2016, σ. 265 282), «Le semestre européen» (Gestion et Finances Publiques, 2016, σ. 124 130), «Regards croisés sur le financement public du monocamérisme en Grèce (Gestion et finances Publiques ‘‘2e symposium européen des finances publiques: Le financement public des Parlements en Europe en débat’’», No 5 2018, σ. 26-32) και «Προβλήματα λογοδοσίας στην ευρωπαϊκή δημοσιονομική διακυβέρνηση» (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δημόσια Διακυβέρνηση, Προοπτικές και προκλήσεις στον 21ο αιώνα, 10 Πανελλήνιο Συνέδριο Τομέα Διοικητικής Επιστήμης Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου, εκδ.  Σάκκουλα, 2019, σ. 705-718).