Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια [ΦΕΚ/Γ/786/16-07-2018]

Τομέας: Δικαίου

Γνωστικό Αντικείμενο: Διοικητικό Δίκαιο

Γραφείο: Γυάλινο Κτήριο, Αριθμός Γραφείου 304

Τηλέφωνο: 210-920.1066

E-mail: moukios@panteion.gr

Ώρες Ακρόασης: Κατόπιν Συνεννόησης

Η Δρ. Χρυσούλα Π. Μουκίου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου στο Τμήμα «Δημόσιας Διοίκησης» του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στο πεδίο του διοικητικού δικαίου και της διοικητικής δικονομίας, στην οικονομική δραστηριότητα του δημοσίου, στις δημόσιες συμβάσεις, στη διαφάνεια και στο συγκριτικό δίκαιο. Είναι peer reviewer στη World Bank και έχει δημοσιεύσει τρεις μονογραφίες [στην ελληνική γλώσσα] και πλέον των εξήντα δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή αναγνωρισμένα περιοδικά. Το έργο της είναι ευρέως διαδεδομένο και αναγνωρισμένο με πάνω από 500 ετεροαναφορές και οι θεωρητικές προτάσεις της έχουν ρητά υιοθετηθεί από τη νομολογία ΣτΕ και τη νομοθεσία.

Η Δρ. Μουκίου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και του Πανεπιστημίου Paris I Panthéon-Sorbonne. Eχει διατελέσει Επισκέπτρια στο Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ George Washington University (GWU), με ειδίκευση σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών Παρισίων (SciencesPo Paris), με ειδίκευση σε θέματα δικαίου και οικονομίας. Έχει δώσει Διαλέξεις – διδασκαλία στο εξωτερικό: GWU των H.Π.Α., Paris I Panthéon-Sorbonne Γαλλίας, SciencesPo Paris Γαλλίας, Berlin Γερμανίας (Deutsches Institut für Menschenrechte), Nottingham H.B., Brescia Ιταλίας, Utrecht Ολλανδίας, Baçheşehir Κωνσταντινούπολης, Sofia Βουλγαρίας, Ανώτατο Δικαστήριο Λευκωσίας Κύπρου, ενώ έχει εισηγηθεί σε άνω των 30 συνεδρίων ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών.

Έχει συνεργασθεί ως εξωτερικός εμπειρογνώμων με την World Bank σχετικά με θέματα επενδύσεων και ανάπτυξης με έμφαση στη διαφάνεια και στην προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη σύναψη αναπτυξιακών συμβάσεων. Έχει διατελέσει μέλος πολυάριθμων κυβερνητικών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, τ. Ειδική Επιστήμων στο Συνήγορο του Πολίτη, τ. Ειδική Συνεργάτις στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,  τ. Ειδική Συνεργάτις του ΓΓΔΟ του ΥΠΕΞ και άμισθη Νομική Σύμβουλος Αναπληρωτή Υπουργού Ασύλου και Μετανάστευσης. Είναι, μεταξύ άλλων, μέλος της Ομάδας Επιστημόνων Συγκριτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ την οποία διευθύνει η Καθηγήτρια Susan Rose-Ackermann, Μέλος της διεθνούς ερευνητικής ομάδας ‘Globalization and Public Contracts’ που διευθύνει ο Καθηγητής Jean-Bernard Auby της SciencesPo Paris. Ασκεί ενεργό δικηγορία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Διοικητικά Δικαστήρια συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή έρευνα και διδασκαλία με την δικαστηριακή πράξη.