Βαθμίδα: Καθηγητής [ΦΕΚ/Γ/51/25-01-2019]

Τομέας: Δικαίου

Γνωστικό Αντικείμενο: Διοικητικό Δίκαιο

Γραφείο: Γυάλινο Κτήριο, Αριθμός Γραφείου 304

Τηλέφωνο:

E-mail: moustakasm@panteion.gr

Ώρες Ακρόασης: Κατόπιν Συνεννόησης

Ο Δρ. Μελέτιος Στυλ. Μουστάκας είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο « Διοικητικό Δίκαιο » στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Πτυχιούχος με βαθμό «Άριστα» της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στη Γαλλία και ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων Paris II, από το οποίο απέκτησε διαδοχικά Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών Δημοσίου Δικαίου (DEA de Droit Public) και Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorat d’ Etat) Δημοσίου Δικαίου, το τελευταίο μάλιστα με βαθμό «Άριστα».

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο διορίσθηκε το έτος 2004 ως Λέκτωρ, κατέλαβε δε στη συνέχεια όλες τις βαθμίδες της πανεπιστημιακής ακαδημαϊκής ιεραρχίας (Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής και σήμερα Καθηγητής) μετά από ομόφωνες εκλογές. Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο διδάσκει μαθήματα τόσο προπτυχιακού όσο και μεταπτυχιακού επιπέδου. Έχει επίσης κατά καιρούς διδάξει στη Σχολή Ικάρων, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας της Ελληνικής Αστυνομίας και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Περαιτέρω, από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 και εντεύθεν διδάσκει ανελλιπώς υπό την ιδιότητα του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Α.Π.) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Το επιστημονικό έργο του κ. Μουστάκα περιλαμβάνει, εκτός της Διδακτορικής Διατριβής του, τρείς (3) επιστημονικές Μονογραφίες, με τελευταία εκείνη του έτους 2018 με τίτλο: «Η αρχή Ne bis in idem και το Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο- Το αβέβαιο μέλλον μιας (κάποτε) πολλά υποσχόμενης αρχής » ( Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα –Θεσσαλονίκη, 468 σελ.). Επιπροσθέτως, στο επιστημονικό έργο του εντάσσονται δεκαέξι (16) ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά Άρθρα και Μελέτες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής και του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η γαλλική Revue de Droit Public (Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου). Επιπλέον, έχει να επιδείξει και τέσσερις (4) Συνεισφορές σε σημαντικούς Συλλογικούς Τόμους, με πιο πρόσφατη εκείνη του έτους 2020 με τίτλο: «Η προθεσμία της αιτήσεως ακυρώσεως στις περιβαλλοντικές διαφορές: νέες τάσεις υπό το φως και του ενωσιακού δικαίου» στον Τόμο εις Μνήμην Καθηγήτριας Δήμητρας Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2020). Επίσης, ο κ. Μουστάκας έχει συμμετάσχει με Εισηγήσεις σε αρκετά μεγάλης ακτινοβολίας διεθνή και ελληνικά επιστημονικά Συνέδρια και Ημερίδες.

Στο πεδίο του ερευνητικού έργου του περιλαμβάνεται η συμμετοχή του σε τρία (3) Ερευνητικά Προγράμματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ συμμετοχή του καταγράφεται και σε δύο (2) ερευνητικές/επιστημονικές Ομάδες Εργασίας Υπουργείων για σύνταξη νομοσχεδίων σε σημαντικά ζητήματα (όπως εκείνα του Ελληνικού Κτηματολογίου και της Κοινωνικοασφαλιστικής Νομοθεσίας της χώρας μας). Εξάλλου, τα έτη 2014 και 2016 ο κ. Μουστάκας επελέγη στην άκρως τιμητική θέση του Τακτικού Μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης). Τέλος, ο κ. Μουστάκας τυγχάνει Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Συμβουλίω της Επικρατείας, ασκώντας ενεργά το δικηγορικό λειτούργημά του στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχοντας χειριστεί ένα σημαντικό αριθμό υποθέσεων.