Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια [ΦΕΚ/Γ/256/09-03-2018]

Τομέας: Διοικητικής Επιστήμης

Γνωστικό Αντικείμενο: Δημόσια Διακυβέρνηση και Δημοσιονομική Διοίκηση

Γραφείο: Νέο Κτήριο, Αριθμός Γραφείου Β-8

Τηλέφωνο:

E-mail: e_balta@panteion.gr

Ώρες Ακρόασης: Πέμπτη, 13:00-14:00

Η Ευαγγελία Μπάλτα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με γνωστικό αντικείμενο «Διακυβέρνηση στη Δημόσια Διοίκηση». Τα επιστημονικά και ερευνητικά της καθήκοντα επικεντρώνονται στη Δημόσια Διοίκηση και τις σύγχρονες μορφές διακυβέρνησης με έμφαση στη δημοσιονομική διακυβέρνηση. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έκανε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στα Δημόσια Οικονομικά στο Παρίσι στο Πανεπιστήμιο Paris I – Panthéon-Sorbonne και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή το 2009 στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Ο προληπτικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών – Από την καθιέρωση στην αμφισβήτηση», η οποία δημοσιεύθηκε την ίδια χρονιά από τον εκδοτικό οίκο Σάκκουλα.

Υπήρξε μεταδιδακτορική Υπότροφος του ΙΚΥ, έχει δημοσιεύσει πλήθος μελετών σε ελληνικά και διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και έχει εκδώσει μονογραφία για τον θεσμό του δημοσίου υπολόγου στο ελληνικό δημοσιονομικό σύστημα (2016). Διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, είναι υπεύθυνη επιμέλειας της ύλης του επιστημονικού περιοδικού «Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου» και μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών.