Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής [ΦΕΚ/Γ/358/31-03-2020]

Τομέας: Διοικητικής Επιστήμης

Γνωστικό Αντικείμενο: Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων

Γραφείο: Γυάλινο Κτήριο, Αριθμός Γραφείου 315

Τηλέφωνο:

E-mail: babalioutas.l@panteion.gr

Ώρες Ακρόασης: Κατόπιν Συνεννόησης

Είναι Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων». Ασκεί το δικηγορικό λειτούργημα, ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Έχει διατελέσει μέλος Επιτροπής του Α.Σ.Ε.Π. για την επιλογή Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Έχει διατελέσει μέλος αρκετών διοικητικών Επιτροπών του Παντείου Πανεπιστημίου. Αποτελεί εμπειρογνώμονα σε αρκετά νομικά θέματα του Παντείου Πανεπιστημίου (Ε.Δ.Ε., νομικός έλεγχος αποφάσεων εκλογής μελών Δ.Ε.Π. κ.ο.κ.). Είναι μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας του Δήμου Πειραιώς.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, τη Διοικητική Αποκέντρωση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στη Δημόσια Διοίκηση, την Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε. κ.άλ. Έχει διδάξει από το 2003 μέχρι και σήμερα (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών) και σε άλλα Πανεπιστήμια της Χώρας. Αποτελεί μέλος επιστημονικών Ενώσεων και επιστημονικών Εταιρειών. Τα επιστημονικά του άρθρα έχουν ως αντικείμενο, θέματα συνταγματικού δικαίου, διοικητικού δικαίου και δημόσιας διοίκησης και έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της Χώρας, καθώς και σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επίσης έχει λάβει μέρος σε συνέδρια και ημερίδες με θέματα που αφορούν την ελληνική δημόσια διοίκηση και το μεταρρυθμιστικό της πλαίσιο.