Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής [ΦΕΚ/Γ/1316/07-11-2018]

Τομέας: Δικαίου

Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο

Γραφείο: Γυάλινο Κτήριο, Αριθμός Γραφείου 205

Τηλέφωνο: 210-920.1572

E-mail: abolos@panteion.gr / a.bolos@dsa.gr

Ώρες Ακρόασης: Τετάρτη, 13:00-14:00

Ο Άγγελος Μπώλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Παντείου Πανεπιστημίου και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων, το δίκαιο των διεθνών συναλλαγών, καθώς και οι εναλλακτικοί θεσμοί επίλυσης διαφορών, ιδίως η διαιτησία και η διαμεσολάβηση.

Διδάσκει συναφή με τα ανωτέρω μαθήματα εμπορικού δικαίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ είναι συγγραφέας σημαντικού ήδη αριθμού μονογραφιών και επιστημονικών μελετών επί θεμάτων Εμπορικού και Οικονομικού ευρύτερα Δικαίου.