Βαθμίδα: Λέκτορας [ΦΕΚ/ΝΠΔΔ/217/10-12-1997]

Τομέας: Διοικητικής Επιστήμης

Γνωστικό Αντικείμενο: Συνταγματικό Δίκαιο

Γραφείο: Γυάλινο Κτήριο, Αριθμός Γραφείου 315

Τηλέφωνο:

E-mail: epapaz@panteion.gr

Ώρες Ακρόασης: Τετάρτη, 13:00-14:00

Η Δρ. Αιμιλία Παπάζογλου-Μητροπούλου είναι Λέκτορας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Συνταγματικό Δίκαιο». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, τις Πολιτικές Απασχόλησης και τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

Έχει διδάξει από το 1992 μέχρι σήμερα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Είναι μέλος Επιστημονικών Ενώσεων. Έχει λάβει μέρος σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες με θέματα που αφορούν την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους. Έχει διατελέσει , εκλεγμένο μέλος του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ, εκπρόσωπος του Τμήματος στη Σύγκλητο και μέλος διοικητικών επιτροπών του Παντείου Πανεπιστημίου.