Βαθμίδα: Καθηγητής [ΦΕΚ/Γ/1200/18-10-2018]

Τομέας: Οικονομίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Ελεγκτική-Διεθνή Πρότυπα

Γραφείο: Γυάλινο Κτήριο, Αριθμός Γραφείου 321

Τηλέφωνο: 210-920.1618

E-mail: filosj@panteion.gr

Ώρες Ακρόασης: Κατόπιν Συνεννόησης

Ο Ιωάννης Φίλος είναι Καθηγητής Ελεγκτικής – Διεθνών Προτύπων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον ακαδημαϊκό χώρο της ελεγκτικής, της λογιστικής, της εταιρικής διακυβέρνησης και της αντιμετώπισης της διαφθοράς. Είναι διευθυντής του ‘Κέντρου Έρευνας και Διαχείρισης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης’. Είναι Μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και Μέλος της Επιτροπής Απαλλαγών Εξετάσεων του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Επίσης, έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για επεξεργασία κειμένων σχετικά με την Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, με την Εταιρική διακυβέρνηση και τον εσωτερικό έλεγχο. Έχει διατελέσει Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Συμβούλων Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Είναι πρόεδρος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής (ΕΒΕΝ Gr), με συμμετοχή σε πολλά από τα ετήσια διεθνή ερευνητικά συνέδρια. Είναι συγγραφέας 7 βιβλίων και πλήθους άρθρων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τιμητικούς τόμους. Έχει παρουσιάσει πλήθος εργασιών σε επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια.

Τέλος έχει εργαστεί ως ελεγκτής στην Arthur Andersen για 7 έτη και στη συνέχεια ως σύμβουλος ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένου διεθνούς οργανισμού και για υπερδεκαετή περίοδο παρείχε και υπηρεσίες εσωτερικού ελεγκτή στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).