Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια [ΦΕΚ/Γ/996/09-10-2017]

Τομέας: Δικαίου

Γνωστικό Αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο

Γραφείο: Νέο Κτήριο, Αριθμός Γραφείου Ε-20

Τηλέφωνο:

E-mail: xristxxrist@gmail.com

Ώρες Ακρόασης: Κατόπιν Συνεννόησης

Η Χριστίνα Χριστοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα και φοίτησε στο Νομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά τη λήψη του πτυχίου της (1990), ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Westfälische Wilhelms – Universität στην πόλη Münster της Γερμανίας, όπου έλαβε (1991) τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Magister Legum (LL.M.) και στη συνέχεια αναγορεύτηκε (1994) Doktor der Rechte (Διδάκτωρ Νομικής) από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Διατέλεσε υπότροφος του Ιδρύματος Friedrich Naumann Stiftung.

Τον Σεπτέμβριο 2009 διορίστηκε κατόπιν εκλογής, Λέκτορας στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου με γνωστικό αντικείμενο το Εμπορικό Δίκαιο και τον Οκτώβριο 2017 Επίκουρη Καθηγήτρια στο ίδιο Τμήμα με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και το συγγραφικό της έργο επικεντρώνονται στους τομείς του Τραπεζικού Δικαίου, του Δικαίου της Αφερεγγυότητας, του Ασφαλιστικού Δικαίου και του Δικαίου Προστασίας των Καταναλωτών. Διδάσκει Εμπορικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο των Εταιριών, Εργατικό Δίκαιο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων και πέραν της ακαδημαϊκής της δραστηριότητας, τυγχάνει Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) και διαθέτει άνω της 20ετίας επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα τραπεζικού δικαίου.