ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Εκ μέρους του Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης. Ο σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε το Τμήμα μας αναλυτικά και να παράσχουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη δομή, το προσωπικό, τις σπουδές, την ερευνητική δραστηριότητα και τις υπόλοιπες δράσεις που συντελούνται σε αυτό, καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται στους πτυχιούχους μας.
Περισσότερα

ΤΟ TMHMA ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ME ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Οδηγος σπουδων

Για να δείτε τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης πατήστε εδώ

Προγραμμα εξαμηνου

Για το πρόγραμμα εξαμήνου πατήστε εδω.

ΑΠΟΦOIΤΟΙ - Επαγγελματικες προοπτικες

Οι απόφοιτοι του Τμήματός μας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποκτούν όλες τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους εξασφαλίσουν επαγγελματικές προοπτικές απασχόλησης σε διάφορα πεδία της οικονομικής δραστηριότητας, τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας. Όλοι έχουν δικαίωμα εγγραφής τους στο Οικονομικό Επιμελητήριο ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. Μπορούν να εγγραφούν μετά από εξετάσεις στη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στα άλλα τμήματα επιμόρφωσης για διδακτική επάρκεια που λειτουργούν σε διάφορα πανεπιστήμια της χώρας. Να σημειωθεί ότι επίκειται η έκδοση Π.Δ. (είναι στο τελικό στάδιο επεξεργασίας), σύμφωνα με το οποίο οι απόφοιτοί μας εντάσσονται στους κλάδους καθηγητών μέσης εκπαίδευσης ΠΕ 09 και ΠΕ13. Εκτός από τα ανωτέρω, στους πτυχιούχους του Τμήματος δίνεται η δυνατότητα να στελεχώσουν τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών, τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, να ακολουθήσουν καριέρα στο Διπλωματικό Σώμα, να πιστοποιηθούν ως Ορκωτοί Ελεγκτές, να στελεχώσουν τον τραπεζικό τομέα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Προς αυτόν το σκοπό προσανατολίζεται και το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, που λειτουργεί στο Τμήμα μας και που βοηθά τους φοιτητές μας να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία και επαφή με τους παραπάνω τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, στους αποφοίτους μας δίνεται η δυνατότητα να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους και να εμβαθύνουν στην επιστήμη, επιλέγοντας και συμμετέχοντας, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, σε κάποιο από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που λειτουργούν στο Τμήμα μας.

Δραστηριοτητες και Εκδηλωσεις

Για προσεχείς εκδηλώσεις πατήστε εδω.

Ερευνητικα κεντρα

- Κέντρο Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Κ.Ε.ΔΙ.Β.Α.)
- Κέντρο Μελέτης Αρχαίου Ελληνικού και Ελληνιστικού Δικαίου (Κ.Μ.Α.Ε.Ε.Δ.)
- Κέντρο Έρευνας Κυβερνητικής Πολιτικής (Κ.Ε.ΚΥ.Π.)
- Κέντρο Ερευνών και Διαχείρισης Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης (Κ.Ε.ΔΙ.Τ.Α.Α.)
- Κέντρο Ελέγχου και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Κ.Ε.Δ.Ε.Ο.)
- Κέντρο Διαχείρισης του Νομικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΔΙ.ΝΟ.Π)
- Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσιονομικών Μελετών (Ε.Κ.Δ.ΜΕΛ)
- Ευρωπαϊκό Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Βιοηθικής και Δικαίου

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος «Δημόσια Διοίκηση» έχει επτά κατευθύνσεις: Νομικού Πολιτισμού: Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο, Εθνικής και Ενωσιακής Διοίκησης, Οικονομικής Επιστήμης, Ελεγκτικής και Φορολογίας, Διοικητικής Επιστήμης και Δημόσιου Management, Δικαίου, Τεχνολογίας και Οικονομίας, και Δικαίου Επιχειρήσεων και Διοίκησης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που περατώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους αποκτούν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Δημόσια Διοίκηση» στις προαναφερόμενες κατευθύνσεις και έχουν επίσης τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών.
Το Πρόγραμμα με τις επιμέρους κατευθύνσεις του φιλοδοξεί να συμβάλει:
  • Στην εξειδίκευση και υψηλή κατάρτιση πτυχιούχων σε αντικείμενα, θεματικές ενότητες ή επιστημονικούς κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα στα θέματα των κατευθύνσεών του καθώς και στην εξοικείωσή τους με τις σύγχρονες έρευνες στα αντίστοιχα αντικείμενα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινότητας.
  • Στην υποστήριξη των σπουδών και της έρευνας των μεταπτυχιακών φοιτητών που αποβλέπουν στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, συναφούς με γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται σε διδακτικούς και ερευνητικούς προσανατολισμούς του Τμήματος καθώς και των Ερευνητικών Κέντρων ή Ιδρυμάτων που συνδέονται με αυτά.
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται: α) παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης και β) εκπόνηση Διπλωματική Εργασίας και επιτυχής εξέταση σε αυτή.
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όρια στα εκατόν σαράντα (140) άτομα ανά έτος. Καθ΄υπέρβαση του αριθμού αυτού γίνονται δεκτοί υπότροφοι του ΙΚΥ, οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής, σε ποσοστό 10%, και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος οι οποίοι εκπονούν διδακτορική διατριβή σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την κατεύθυνση.
Υπεύθυνη για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τη λειτουργία του Προγράμματος στην κατεύθυνση είναι η Συντονιστική Επιτροπή της αντίστοιχης Κατεύθυνσης (Σ.Ε.Κ.). Τη γενική εποπτεία του Προγράμματος έχει ο Διευθυντής του Π. Μ. Σ., σε συνεργασία με τις Σ.Ε.Κ. και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

1

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

1

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

1

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Επικοινωνια

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα

dd@panteion.gr

get in touch

Χρήσιμες Συνδέσεις

Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσμες συνδέσεις σεχτικά με το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Όπως επίσης και συνδέσμους και από άλλα πανεπιστήμια και φορείς.

 

 

Είσοδος χρηστών