Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών οι Ανακοινώσεις θα εμφανίζοντα αποκλειστικά στις "Ανακοινώσεις Γραμματείας"

 

 

 

Προκήρυξη ΠΜΣ

"ΕΘΝΙΚΗ & ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ"

   Πατήστε εδώ

 

 

Προκήρυξη ΠΜΣ

"ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"

   Πατήστε εδώ

Προκήρυξη ΠΜΣ

" ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ"

   Πατήστε εδώ

 

 

 

 

Προκήρυξη ΠΜΣ

"ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ"

   Πατήστε εδώ

Προκήρυξη ΠΜΣ

"ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ"

   Πατήστε εδώ

Προκήρυξη ΠΜΣ

"ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"

   Πατήστε εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

Μητρώο  Ημεδαπής
 

Αλλοδαπής

 

 

Κατατακτηρίες εξετάσεις

 

Προκήρυξη

 

 

 

copyright 2014 © - Dept. of Public Administration