Σχολή Επιστημών της Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Department of Public Administration

 

Panteion University

Department of Public Administration

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Κοινωνικών και Πολιτικών

Επιστημών

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μητρώο  Ημεδαπής
 

Αλλοδαπής

 

 

 

 

 

copyright 2014 © - Dept. of Public Administration