Λόγω εργασιών αναβάθμισης του Ιστότοπου του Τμήματος, η ενημέρωση γίνεται μόνον από τις Ανακοινώσεις Γραμματείας

 

 

 

Προκήρυξη ΠΜΣ

"ΕΘΝΙΚΗ & ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ"

   Πατήστε εδώ

 

Λόγω εργασιών αναβάθμισης του Ιστότοπου του Τμήματος, η ενημέρωση θα γίνεται μόνον από τις Ανακοινώσεις Γραμματείας

 

Προκήρυξη ΠΜΣ

"ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"

   Πατήστε εδώ

Προκήρυξη ΠΜΣ

" ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ"

   Πατήστε εδώ

 

 

 

 

Προκήρυξη ΠΜΣ

"ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ"

   Πατήστε εδώ

Προκήρυξη ΠΜΣ

"ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ"

   Πατήστε εδώ

Προκήρυξη ΠΜΣ

"ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"

   Πατήστε εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

Μητρώο  Ημεδαπής
 

Αλλοδαπής

 

 

Κατατακτηρίες εξετάσεις

 

Προκήρυξη

 

 

 

copyright 2014 - Dept. of Public Administration