Έκθεση Εξ. Αξιολογητών της Α.ΔΙ.Π.                  Εξεταστική Φεβρουαρίου 2015                       Αλλαγές στο Πρόγραμμα Εξετάσεων στις Ανακοινώσεις Γραμματείας και στο Ημερολόγιο

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μητρώο  Ημεδαπής
 

Αλλοδαπής

 

 

 

 

 

copyright 2014 © - Dept. of Public Administration