Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2015

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)

ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης

 

«ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

 

«ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

 

«ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

 

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ»

 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»

 

«ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ»

(Ύλη Εισαγωγικών Εξετ. Φ&Ε)

 

«ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Ανακοίνωση για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης - 2015

Έκθεση Εξ. Αξιολογητών της Α.ΔΙ.Π.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μητρώο  Ημεδαπής
 

Αλλοδαπής

 

 

 

 

 

copyright 2014 © - Dept. of Public Administration