ΕΝΑΡΞΗ (23/04/2021) ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

0 Comments

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
________________________________
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αθήνα, 22/04/2021

Δηλώσεις Μαθημάτων
________________________________________________________________
Οι δηλώσεις μαθημάτων H΄ εξαμήνου και επι πτυχίω φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα υποβληθούν μέσω web, από την ιστοσελίδα https://foit.panteion.gr/declare
Προθεσμία Δηλώσεων
από 23/04/2021 έως 10/05/2021 (έως 24.00 μμ)
Περιορισμοί – Διευκρινήσεις
_____________________________________________________________________
Παρακαλούνται οι φοιτητές να διαβάσουν προσεκτικά τις παρακάτω ανακοινώσεις προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με τις δηλώσεις τους.
• Ολοι οι φοιτητές υποχρεούνται να κάνουν δήλωση μαθημάτων προκειμένου να εξεταστούν στα μαθήματα. Δεν αρκεί η δήλωση στο e-class για να εξεταστούν στα μαθήματα.
• Η δήλωση μαθημάτων πρέπει να αποθηκευτεί και να εκτυπωθεί, ώστε η διαδικασία να θεωρείται ολοκληρωμένη. Μάθημα που δεν έχει δηλωθεί δεν θεωρείται έγκυρο και ο φοιτητής δεν μπορεί να εξεταστεί.
• Πρέπει να δηλώνονται και τα μαθήματα που οφείλονται από προηγούμενα εξάμηνα.
• Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 οι φοιτητές των Ε΄, ΣΤ, Ζ΄ και Η΄ εξαμήνων σπουδών του Τμήματος έχουν εφεξής τη δυνατότητα να δηλώνουν Μαθήματα Εκτός Τμήματος (ΜΕΤ), τα οποία προέρχονται από το σύνολο των επιλεγόμενων μαθημάτων όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Η επιλογή των ΜΕΤ στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Τα ΜΕΤ δεν προσμετρώνται για τη λήψη του πτυχίου, οι βαθμοί τους όμως πρέπει να είναι προβιβάσιμοι και αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία. β) Δικαίωμα επιλογής ΜΕΤ έχουν μόνον όσοι φοιτούν στο Ε′ εξάμηνο και άνω. γ) Οι πιστωτικές μονάδες των ΜΕΤ είναι οι αυτές με τις μονάδες που προσδίδονται στα αντίστοιχα μαθήματα από το Τμήμα από το οποίο επιλέγονται.
• ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Οι παράμετροι δηλώσεων για τα χειμερινά εξάμηνα έχουν ως εξής:
Η΄ Εξάμηνο 4 υποχρεωτικά μαθήματα + 3 επιλογής
• Προσοχή! Πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση δηλώσεων μαθημάτων και προγενέστερης δήλωσης συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ), διότι τα συγγράμματα που θα λάβει ένας φοιτητής μέχρι το τέλος των σπουδών είναι συνολικά 51, όσα και τα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου (39 υποχρεωτικά και 12 επιλογής) .
• Τα υποχρεωτικά μαθήματα δεν αλλάζουν.
• Το μάθημα του Β΄ Εξαμήνου «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ» θα δηλώνεται μόνο για όσους έχουν εισαχθεί έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
• Όσον αφορά υποχρεωτικά ή επιλογής μαθήματα που έχουν αλλάξει εξάμηνα προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με τις παραμέτρους δηλώσεων πρέπει στη θέση τους στο Εξάμηνο που δεν υπάρχουν να δηλωθούν πρωτοδήλωτα μαθήματα υποχρεωτικά ή επιλογής.

Από τη Γραμματεία